Carmen Infinitum

Plakat przed wejściem do Małej Galerii ZPAF-CSW promujący wystawę Barbary Sokołowskiej "Carmen Infinitum" (Mała Galeria ZPAF-CSW, 3-27.03.1992). Fotografie artystki to kompozycje różnych przedmiotów, estetyczne, symboliczne martwe natury. Zdjęcia nie mają tytułów, co pozostawia widzom możliwość różnych interpretacji. Pole do takiego działania daje też tytuł wystawy, Carmen Infinitum/Pieśń Nieskończona, nawiązujący do siedemnastowiecznego gatunku poezji łacińskiej umożliwiającej różnorodne kombinacje wyrazów.
M