Carmen Infinitum

Kadr z wystawy Barbary Sokołowskiej "Carmen Infinitum" w Małej Galerii ZPAF-CSW, prezentowanej w dniach 3-27.03.1992. Fotografie artystki to kompozycje różnych przedmiotów, estetyczne, symboliczne martwe natury. Zdjęcia nie mają tytułów, co pozostawia widzom możliwość różnych interpretacji. Pole do takiego działania daje też tytuł wystawy, Carmen Infinitum/Pieśń Nieskończona, nawiązujący do siedemnastowiecznego gatunku poezji łacińskiej umożliwiającej różnorodne kombinacje wyrazów.
M