Lost in Translation

Plakat reklamujący wystawę Chriss Barry pt. Lost in Translation w Małej Galerii ZPAF-CSWZU (5-29.10.1992). Wejście do Małej Galerii. Zaprezentowane wówczas zdjęcia były powiększonymi reprodukcjami cyklu Displaced Objects powstałego w 1988 roku. Seria 15 fotografii odnosi się do osobistego, imigranckiego doświadczenia artystki, osoby żyjącej w dwóch rzeczywistościach - polskiej i australijskiej(Chriss Barry - pierwotnie Krystyna Marczak). Tytuł wystawy nawiązje do tekstu Salmana Rushdiego odnoszącego się do słowa "translation".
M