Wybór społeczeństwa. Najbardziej Pożądany & Najmniej Pożądany

Praca będąca częścią projektu duetu Komar & Melamid zatytułownego "Wybór społeczeństwa. Najbardziej Pożądany & Najmniej Pożądany". Obraz został namalowany przez studenta Akademii Sztuk Pięknych na podstawie informacji pochodzących z ankiety badającej gust Polaków i ich oczekiwania wobec sztuki. Ta praca była ilustracją cech i treści uznanych za najmniej pożądane, tzw. Antytyp Polski. Obiekty składające się na wystawę były efektem projektu, który artyści zaczęli jeszcze w 1994 w Stanach Zjednoczonych. Polska, w 2001 roku, uczestniczyła w nim jako czternasta. Komar i Melamid chcąc dowiedzieć się jakie są oczekiwania wobec sztuki w różnych częściach świata, zorganizowali przeprowadzenie ankiet. Na podstawie wyników powstawały dwa obrazy: Most Wanted/Najbardziej pożądany oraz Most Unwanted/Najmniej pożądany. Ankiety, stworzone i przeprowadzone przy udziale specjalistycznych firm zajmujących się badaniami opini publicznej ( w Polsce była to firma Demoskop), pozwoliły poznać zdanie respondentów w krajach tj: Dania, Finlandia, Chiny, Niemcy, Francja, Islandia, Włochy, Holandia, Portugalia, Rosja, Kenia, Turcja, Ukraina. Poza efektem, artystów interesowało również samo zjawisko badań rynkowych, będących ich zdaniem konsekwencją ustroju demokratycznego.
M