Marek Sapetto. Wystawa prac

sierpień-wrzesień 1988 podziemia franciszkańskie Przemyśl
M