Stocznia - dokument utraty

Fotografia Michała Szlagi z cyklu "Stocznia - dokument utraty". Artysta przez kilkanaście lat dokumentował proces powolnej śmierci Stoczni Gdańskiej w kontekście destrukcji architektonicznej i technologicznej. Fotografował także ludzi związanych z tym historycznym miejscem. Zdjęcie z serii "XMAS", 2003-2004, przykłady wystrojów bożonarodzeniowych w Stoczni Gdańskiej. Fotografia znajduje się w Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
M