14/07/2022

Christian Jankowski: Heavy Weight History [Historia wagi ciężkiej]

Christian Jankowski, Heavy Weight History [Historia wagi ciężkiej], film należący do Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, będący elementem projektu i wystawy tego artysty, która była prezentowana w CSW w roku 2013 (07.06-25.08.2013).
Do realizacji projektu i filmu Heavy Weight History Christian Jankowski zaprosił atletów mistrzów w trójboju siłowym i podnoszeniu ciężarów oraz znanego dziennikarza i komentatora sportowego Michała Olszańskiego. Projekt łączący sztukę, sport i historię polegał na podjęciu przez ciężarowców próby podniesienia na chwilę wybranych pomników warszawskich. Zmierzenie się z postaciami upamiętnionymi na pomnikach i wiążącą się z nimi historią, a przede wszystkim ogromnym ciężarem, nie było łatwym przedsięwzięciem. Sportowcy musieli zmierzyć się z pomnikiem Ludwika Waryńskiego, Willy’ego Brandta, Warszawskiej Syrenki, Ronalda Reagana oraz z jednym z żołnierzy z tzw. pomnika Czterech Śpiących (zdemontowanego Pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni w Warszawie).
Ten ogromny wysiłek sztangistów i trójboistów siłowych miał co najmniej dwojakie znaczenie. Z jednej strony była to symboliczna próba zmierzenia się z historią, ukazanie, że jest ona często dla nas dosłownym ciężarem. Że zajmowanie się pamięcią historyczną wymaga olbrzymiej siły. Z drugiej zaś artysta podjął w ten sposób kwestię funkcjonowania przestrzeni publicznej, miejsc naznaczonych symboliką przez umiejscowienie w nich pomników historycznych. Podnoszone pomniki pochodziły z różnych czasów i narracji politycznych, część z nich pokutuje teraz na śmietniku historii. Jankowski postanowił podejść do historycznych monumentów z lekkością i przymrużeniem oka, co nie wyklucza poważnej refleksji nad obecnością historii w naszym współczesnym życiu. Snuta przez Michała Olszańskiego brawurowa opowieść przybliżająca historie pomników, ich twórców oraz upamiętnionych postaci zdaje się stawiać pytanie, czy w dzisiejszym świecie pomniki są jeszcze pomocne w ożywianiu historii, czy raczej czynią ją ponad nasze siły ciężką i martwą.

M