12/11/2020

Joseph Kosuth. Play of the Unsayable. Seven Remarks on Art and Wittgenstein

Zapis wykładu Josepha Kosutha "Play of the Unsayable. Seven Remarks on Art and Wittgenstein" w ramach programu Kino/Audytorium prowadzonego przez Edytę Wyżyńską. Materiał bez montażu, zachowany w całości oddaje surowe warunki początków działalności CSW. Wykład zostaje przerwany przez bardzo głośny hałas prac budowlanych trwających na zamku.

M