12/05/2021

Jubileusz Kina w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

12 maja 2000 roku zaingurowało działalność Kino.Lab, jako kontunuacja działań Laboratorium Sztuki Mediów. Prezentujemy specjalny jubileuszowy spot promocyjny, zachowane dokumenty, fotografie oraz rejestracje audio-wideo z naszych zasobów powiązane z działalnością filmową w Centrum.

Kino w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski działa nieprzerwanie od maja 2000 roku. Powstało w klimacie twórczego fermentu i programowej interdyscyplinarności instytucji. Zrodziło się z eksperymentu i napięć na styku różnych działań jako miejsce spotkań, komentowania i eksploracji awangardowych nowości i unikalnych trendów, odważnej analizy zmieniającego się otoczenia. Było bezpośrednią kontynuacją działań Laboratorium Sztuki Mediów, które postrzegało film jako część szeroko pojmowanych sztuk wizualnych. Jednocześnie Kino.Lab pod tą nazwą funkcjonowało do 2017 roku wyrastało z tradycji Audytorium: programu spotkań, debat i dyskusji, z którym dzieliło nie tylko przestrzeń, ale też przekonanie o wadze rozmowy, dialogu i wymiany wiedzy. Pomysł, by w instytucji sztuki działało pełnoprawne kino, rewolucyjny 21 lat temu, wciąż pozostaje unikatowy w skali kraju. Kino w Zamku Ujazdowskim przez cały ten czas było i nadal jest wierne swoim pierwotnym założeniom stanowi przestrzeń twórczych spotkań, eksperymentu i namysłu nad tym, co i w jaki sposób medium filmowe mówi o otaczającym nas świecie.

M