06/06/2022

Mikołaj Smoczyński: montaż pracy na Kolekcji 3

Rejestracja z realizacji pracy Mikołaja Smoczyńskiego na wystawie Kolekcja 3 (26.04.1996-31.08.1997). Widzimy samego artystę w chwili przed zdjęciem warstwy nałożonej wcześniej na ścianę galerii. Następnie jest już widoczny efekt zdjęcia, a z offu słyszymy głosy Henryka Gaca, kierującego działem realizacji wystaw CSW, artysty, Piotra Rypsona i Wojciecha Krukowskiego, którzy byli kuratorami wystawy. Słychać także prośbę operatora skierowaną do Piotra Rypsona, który wszedł w pole widzenia kamery.

M