17/08/2022

Rozmowa z Markiem Kijewskim i Markiem Janiakiem

Zapis rozmowy z Markiem Kijewskim z udziałem Marka Janiaka prowadzonej przy okazji projektu Andrzeja Paruzela i Ewy Mikiny „Kopuły, wieżyczki, strychy pasaże obywateli miejskich”. Projekt miał charakter artystycznej akcji w dniu 15 maja 1993 roku, przygotowanej przez Stowarzyszenie Hotel Sztuki w kilkunastu lokalizacjach przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Organizatorzy zaproponowali międzynarodowej grupie zaproszonych artystów różnorodne ingerencje w  przestrzeni miejskiej.

M