29/09/2021

Ursula von Rydingsvard: Tylko sztuka

Fragmenty rozmowy z Ursulą von Rydingsvard, nagranej 3 września 2021 roku w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku przez Marka Goździewskiego. Rozmowa odbyła się w dniu poprzedzającym otwarcie wystawy artystki Tylko sztuka.

Po raz pierwszy w Polsce, w kraju, w którym nie mogła się urodzić, w którym nie mogła się wychować, ani też dorastać, który stał się dla niej, jako dziewczynki dziecka, pełnym słodyczy marzeniem, jakby krainą szczęścia, Ursula von Rydingsvard, która o sztuce nie słyszała nic do czasu przybycia wraz z rozdziną do Stanów Zjednoczonych, przedstawiła swoje prace, jako artystka, w Zamku Ujazdowskim w Warszawie w 1992 roku.

Na wystawę, której nadała tytuł Sculpture, von Rydingsvard wybrała m.in. The House of Spoons, jedną z najważniejszych dla niej i jedną z najważniejszych w jej twórczości rzeźb, razem z rzeźbą Zakopane, z tamtego czasu, wykonaną w 1989 roku, oraz rzeźbę Oj dana, oj dana, także z 1989 roku.

Specjalnie na tę wystawę, do zrealizowania której zaproszona została przez Miladę Ślizińską, ówczesną kuratorkę Programu wystaw międzynarodowych CSW, artystka, dla której miała to być druga w jej życiu podróż do kraju, kiedy to już zmierzyła się z rzeczywistością, i zachowała swoją ogromną tęsknnotę za Polską, i przejmującą dziurę w sercu, jakby pustkę po odebranym jej dzieciństwie w niej, wykonała rzeźbę, którą nazwała Letter to Poland.

Rzeźba ta, po zakończeniu wystawy, stała się częścią kolekcji CSW. Jest jedyną rzeźbą Ursuli von Rydingsvard, która znajduje się w zbiorach sztuki współczesnej w Polsce.

Po raz kolejny artystka przyjechała do Polski po niemal trzydziestu latach od swojej pierwszej wystawy. Jej podróż, podobnie jak ta w 1992 roku, związana była z wystawą, tym razem w Orońsku, w Centrum Rzeźby Polskiej.

Na wystawie tej pojawił się, podobnie jak w 1992 roku, Letter to Poland. Dzięki niemu, w pogodny wrześniowy piątek, późnym popołudniem, na dzień przed otwarciem wystawy, artystka mogła na chwilkę powrócić do swojej pierwszej wystawy w Polsce i do tego, co z nią i z listem związane.

M