Jan Tarasin - klasyk polskiego malarstwa współczesnego

Jan Tarasin (1926-2009) to klasyk polskiego malarstwa współczesnego z kręgu abstrakcji, choć nigdy nie zrezygnował z elementów sztuki przedstawiającej. Nadawał abstrakcyjne formy przedmiotom ze świata rzeczywistego, sprowadzając ich kształt do prostego znaku. Trudno jego sztukę przyporządkować do jakiejś jednej tendencji artystycznej. Stworzył swój wyrazisty i niepowtarzalny styl, wymyślił własne kody przypominające pismo. Jego obrazy zapełnione są nieoczywistymi znakami i symbolami. Czasem są to linie, wiry, spirale lub plamy. Malując układy przedmiotów artysta badał w swoich obrazach funkcję przypadku w porządkowaniu świata.

We wrześniu przypada 95-ta rocznica urodzin Jana Tarasina. W związku tym przypominamy prace artysty prezentowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski na wystawie indywidualnej pt. "Obrazy najnowsze" w 2007 roku i na wystawie zbiorowej pt. "GRANICE OBRAZU. Malarstwo w Polsce lat dziewięćdziesiątych" w 1997 roku.

M