Jarosław Kozakiewicz artysta wizjoner

Jarosław Kozakiewicz swoją praktykę artystyczną realizuje na styku sztuki, architektury, ekologii, astronomii, geometrii i wielu innych dziedzin nauki. Poszukując związków człowieka ze środowiskiem jego życia, pokazuje także połączenia makrokosmosu z ludzkim mikrokosmosem. Przyporządkowując naturalne otwory ciała poszczególnym planetom Układu Słonecznego, ukazuje wszechświat jako żywy organizm. Jest autorem wielu niezwykłych projektów architektonicznych, łączących architekturę z naturalną roślinnością, mających na celu polepszanie jakości życia ludzi w miastach. Niektóre projekty są utopijne i niemożliwe do zrealizowania, ale są głosem w dyskusji o urbanizacji w kontekście ekologicznym. Jarosław Kozakiewicz jest laureatem nagród w konkursach architektonicznych, m.in. na projekt Muzeum Sztuki Współczesnej w Toruniu i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W 2007 roku ukończono realizację jego Projektu Mars ogromnej ziemnej rzeźby, przekształcającej krajobraz w miejscu kopalni węgla brunatnego nad jeziorem Baerwalde w Niemczech.

We wrześniu 2021 roku Jarosław Kozakiewicz obchodzi 60-te urodziny. Z tej okazji przedstawiamy galerię z wybranymi materiałami archiwalnymi prezentującymi prace i wystawy artysty w naszej instytucji.

M