Jarosław Modzelewski

Twórczość Jarosława Modzelewskiego cechuje swoista lapidarność i uproszczenie, ale forma tego malarstwa mieści się w ramach realizmu. Tematem obrazów często jest smutek egzystencji człowieka zagubionego we współczesnych realiach. Postacie są uchwycone w trakcie wykonywania zwykłych codziennych czynności w pewnym zatrzymaniu lub zachwianiu, czasem w jakimś nieokreślonym otoczeniu. Marionetkowy wygląd postaci a także sposób ukazywania wnętrz i budynków wprowadza atmosferę tajemnicy i niepokoju. W centrum zainteresowania artysty z pewnością jest człowiek w kontekście egzystencjalnym, historycznym, politycznym, ale również interesuje go pejzaż i martwa natura.

W październiku Jarosław Modzelewski obchodzi urodziny. Z tej okazji przypominamy wybrane prace artysty prezentowane na różnych wystawach w naszej instytucji.

M