Project Room. Przestrzeń w której rodzi się młoda sztuka.

Gdy jesteś młodym artystą miejsca w których możesz pokazać światu swoje prace często są niedostępne z różnych powodów, nie tylko finansowych. Do narodzin młodej sztuki potrzeba przestrzeni tolerancyjnej, dającej artyście swobodę w działaniu, nie ograniczającej go a zarazem takiej do której odbiorcy nie boją się przyjść. Takim właśnie miejscem chciał być Project Room, przestrzenią łączącą miłośników sztuki z młodymi artystami, dopiero wkraczającymi w dorosły świat sztuki. Chciał skutecznie promować talenty, dając twórcom szansę zaistnienia w świadomości odbiorców.

Projekt wspierający młodą sztukę: Bank Pekao PROJECT ROOM narodził się we współpracy między CSW Zamek Ujazdowski a Bankiem Pekao S.A w 2012 r. Sala, w której prezentowane są prace młodych artystów przyjęła nazwę sponsora. Począwszy od 23 kwietnia 2012 r. Centrum pokazuje najciekawsze projekty przygotowane przez polskich a także zagranicznych twórców. Projekt Project Room stworzył możliwość prezentacji najnowszych i najbardziej interesujących zjawisk artystycznych. Buduje platformę do dyskusji o współczesnej sztuce do której zapraszani są kuratorzy, artyści, studenci. Twórcy współpracują z młodymi kuratorami, którzy także mają okazję do pokazania swoich zdolności w zakresie zarządzania i projektowania wystaw. Spośród prezentowanych solowych projektów międzynarodowe jury wybiera dwie wystawy i nagradza je finansowymi Nagrodą Główną oraz Drugą Nagrodą.

W galerii zobaczycie wybrane projekty, które zostały zrealizowane w różnych edycjach Project Room. Każdy z nich dotyka innej strefy naszego życia, innych emocji. Artyści tacy Zuzanna Czebatul, Cezary Poniatowski, Eliza Proszczuk zabierają Nas w podróż po swoich pokojach, tworząc przestrzeń do dyskusji i poznania ich już nie tylko jako studentów ale pełnoprawnych twórców.

M