Stowarzyszenie Artystów Sztuk Innych (SASI)

W  roku 1988 z inicjatywy Przemysława Kwieka, Zofii Kulik, Andrzeja Partuma, Krzysztofa Zarębskiego i Jana Piekarczyka powołano do życia Stowarzyszenie Artystów Sztuk Innych (SASI).

W myśl statutowych założeń SASI miało na celu: "(...) zapewnienie artystom SASI swobodnej, oryginalnej, kompetentnej, profesjonalnej działaności w społeczeństwie polskim na rzecz rozwoju ducha, umysłu, kreatywności oraz uczłowieczenia jego środowiska materialnego i naturalnego. Umacnianie roli i pozycji artysty (...) którego praktyka nie mieści sie w zasadach klasycznych dyscyplin i technologii sztuk wizualnych i innych sztuk (...).

(...) sztuki, która nie wyraża się za pomocą klasycznych, szeroko znanych form przekazu, realizowana jest poza klasycznymi miejscami prezentacji sztuki, jest działanością interdyscyplinarną, poszukującą, badawczą, teoretyczną, koncepcyjną, wyrażającą się w nowych mediach, efemeryczną ..."

M