Co się stanie po przekroczeniu granicy?

Przekraczając granice jako miejsca, czy jako konstrukty pomyślane,  emigranci oraz wszyscy, którzy ich spotykają, doświadczają rozpadu tożsamości, dezintegracji, wyzwolenia bądź wyrwania z dotychczasowego status quo.

O konfrontacji wiecznego Obcego ze Swoim, continuum, tożsamości i tego, co się na nią składa. O alienacji i niebezpiecznym odczuwaniu sprzeczności.

 

Przypominamy wystawę Krzysztofa Wodiczki, artysty bacznie obserwującego problemy społeczne i polityczne, analizującego przestrzeń publiczną i posługującego się jej językiem.

 

 

 

M