M–

Laboratorium przy Zamku Ujazdowskim, czyli dawny budynek Arsenału

Laboratorium przy Zamku Ujazdowskim, czyli dawny budynek Arsenału, przynależny do znajdującego się na tym terenie szpitala wojskowego. Niezwykłe miejsce awangardowych wydarzeń w ramach CSW. Fotograficzna dokumentacja rozbiórki i odbudowy.

Pieczę nad Arsenałem przejęło powołane w 1985 roku w Zamku Ujazdowskim  Centrum Sztuki Współczesnej. Początkowo planowano wyburzenie, ostatecznie jednak CSW ulokowało w nim Laboratorium. Czyli szczególne miejsce na mapie kulturalnej Warszawy albowiem to tutaj miały miejsce ważne działania kulturalne w ramach programu video-performansu CSW, tutaj organizowane były awangardowe koncerty, spektakle oraz pierwsze pokazy filmowe.  

Arsenał przynależał do zabudowań ulokowanego tutaj od 1809 roku Szpitala Ujazdowskiego. Od 1922 roku w Ujazdowie mieściła się Wojskowa Szkoła Sanitarna, w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku był tu szpital powstańczy.

Zapoczątkowany w 2001 roku plan odbudowy podjęty został w celu uruchomienia w Arsenale Międzynarodowego Centrum Wymiany Artystycznej. Projekt  zakładał przywrócenie historycznego kształtu architektonicznego z XVIII w., z czasów przebudowy  Zamku w duchu klasycystycznym. Szczególnym elementem projektu przebudowy stanowił  dach, już w latach 90. przygotowała go Irena Oborska, autorem zaś aktualnego projektu jest Bogdan Słomski. Budynek wyburzono w 2004 roku. Odbudowa zajęła niespełna 3 lata i zakończyła się w 2008 roku.

Aktualnie znajduje się tutaj sala koncertowa im. W. Krukowskiego.