M

Alicja Żebrowska w rozmowie z Markiem Goździewskim

Zapis rozmowy Marka Goździewskiego, kuratora wystawy British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś z biorącą w niej udział Alicją Żebrowską. Rozmowę przeprowadzono za pośrednictwem internetu.