Katarzyna Kozyra: Szukając Jezusa / Looking for Jesus

Video Room
11.02-24.02.2013

Wideo Katarzyny Kozyry Szukając Jezusa / Looking for Jesus prezentowane w ramach cyklu Video Room (11.02-24.02.2013). Kuratorką projektu była Hanna Wróblewska, przy współpracy Ity Krajewskiej ze strony CSW Zamek Ujazdowski. Wideo jest materiałem roboczym i wynikiem pierwszych spotkań w ramach rozwijanego w następnych latach projektu artystki poszukującej przejawów tak zwanego syndromu jerozolimskiego, próbującej uchwycić jego istotę.

M