M–

Lech Majewski: Krew Poety

Część 13 z 33

Część trzynasta z cyklu trzydziestu trzech etiud Lecha Majewskiego zatytułowanego Krew Poety, zrealizowanego w 2006 roku. Cykl zakupiony został do Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w roku 2022. Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w ramach Rozwoju Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.