Początki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

spot promocyjny

Drugi spot promocyjny programu Mediateka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest dedykowany budowie zamku, sporom o jego przeznaczenie i o charakter samej instytucji sztuki oraz surowym początkom jej działalności. Pierwsza publikacja 15.02.2021.

M