Proces twórczy

Warsztaty z młodzieżą licealną
14.11.1995

Rejestracja zajęć warsztatowych Proces twórczy z grupą licealistów. Zajęcia były prowadzone przez Joannę Rentowską, kuratorkę programu edukacyjnego. Część warsztatów stanowiły ćwiczenia wykonywane z wykorzystaniem prostych materiałów. Po nich młodzież oglądała wystawę Magdaleny Abakanowicz, co było podstawą rozmowy kończącej spotkanie.

M