M–

Barbara Kruger: Twoje ciało to pole walki

Zapis akcji plakatowej, listopad 1991

Zapis akcji plakatowej Barbary Kruger w trakcie jej wizyty w Warszawie. Plakaty „Twoje ciało to pole walki” rozklejane są „na dziko”, bez administracyjnych pozwoleń, co było wówczas powszechną praktyką. Widzimy akcję plakatową w przejściu podziemnym pod Placem Na Rozdrożu na ścianach budynków przy Placu Konstytucji i przy Trasie Łazienkowskiej. Materiał kończy długie ujęcie na ścianę przy schodach przejścia podziemnego Placu Na Rozdrożu.