M

Zbigniew Warpechowski: Performance nr 30

"Syn"

Galeria Labirynt, Lublin, marzec 1976

W performansie wziął udział dziesięcioletni syn artysty, Samuel. Myślą przewodnią akcji było pytanie o to w jakim stopniu dziecko jest istotą "tworzącą się" samorodnie, a na ile jest się "tworzonym" przez rodziców i otoczenie.
W pierwszej części dziecko zmieniało dowolnie układ swojego ciała, ale z czasem było coraz bardziej zachęcane do zmiany pozycji: wymyśl coś jeszcze.
W części drugiej artysta przeprowadzał rodzaj wywiadu ze swoim synem, zadając podstawowe pytania, jak na przykład: co to jest człowiek?, co to jest sztuka?