Zygmunt Rytka: Kontakt

01-25.02.1994

Mała Galeria ZPAF-CSW

Na wystawie znalazły się fotografie, na których artysta zarejestrował działania grupy mrówek i swoją własną ingerencję w ich naturalny świat. Mrówki są pokazane na białym tle w charakterystycznej dla Zygmunta Rytki konwecji i estetyce czarno-białej fotografii.

M