M

Prace z lat 1965-1991

Prace Zbigniewa Dłubaka z fotograficznego cyklu Asymetrii, prezentowane na wystawie pod tytułem "Prace z lat 1965-1991" w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (otwarta od 13 marca do 20 kwietnia 1992 roku). Cykle pod tym tytułem realizował Dłubak przez całe życie zarówno w działaniach fotograficznych, jak i malarskich. od 1981 roku. Pierwsze Asymetrie powstały właśnie na płótnie. Najczęściej na ich kompozycję składały sie jednolite tło i wmalowany w nie prostokąt - nigdy równoległy do płaszczyzny obrazu. Cytując artystę: „Zacieram zwykłe rozpoznanie przedmiotów, by zbliżyć się do istoty tego, co kryje się głęboko w widoku rzeczy. W widoku, a więc w nas”.