09/07/2021

Esej filmowy Sztuka krytyczna

Esej filmowy Sztuka krytyczna zrealizowany w ramach projektu Bik Van der Pol. O wiele historii za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku (25.10.201903.05.2020) i prezentowany w przestrzeni wystawy. Esej jest montażem materiałów archiwalnych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski niekoniecznie bezpośrednio odnoszących się do tytułowego terminu. Znalazły się w nim ujęcia z wystaw British British Polish Polish, Kolekcja 3, Urządzenia korekcyjne, Devils Playground, Bunt ujarzmionych ciał, Krzysztof Wodiczko, Projekcje i projekty publiczne 1969-1995, Sześćdziesiąt trzy kilo, Paweł Althamer. Wystawa, Ty jesteś we mnie a ja w nim, Antyciała. Narrację eseju współtworzą także fragmenty wypowiedzi Katarzyny Kozyry, Zbigniewa Libery, Alicji Żebrowskiej, Marka Goździewskiego, Barbary Kruger, Nan Goldin, Krzysztofa Wodiczki, Romana Stańczaka i Artura Żmijewskiego oraz uczestników protestów przeciw Adoracji Jacka Markiewicza eksponowanej na wystawie British British Polish Polish.

M