NEOSOCSURDADA

Sztuka niezależna lat 80-tych. Fotografia

NEOSOCSURDADA to określenie A. Kwietniewskiego na nowy styl artystyczny I połowy lat 80-tych, odwołujące się do neosocrealizmu, dadaizmu i surrealizmu. Praktykowany był głównie przez środowisko Kultury Zrzuty, twórców skupionych wokół łódzkiego Strychu oraz Łodzi Kaliskiej. Uważani za anarchistów sztuki, rewidowali wszystko, co dotychczas w niej zaistniało, szczególnie usankcjonowane już modernizm i awangardę oraz okoliczności społeczno-polityczne. Działania ich oparte były na żarcie, kpinie, ironii, skandalu, kontestacji wszelkich wartości.

Fotografia była jednym z najistotniejszych sposobów wyrażania nurtujących ich problemów i postawy artystycznej. Służyła zarówno do dokumentowania wydarzeń czy sytuacji inscenizowanych, jak też była obiektem manipulacji czy konstruowania fikcyjnych narracji. Jako obiekt materialny była poddawana różnym zabiegom fotomontaż, przemalowywanie, dodawanie tekstu. Do swoich praktyk wykorzystywali również zdjęcia amatorskie oraz fotografie uznanych twórców.  Swoje prace fotograficzne zamieszczali też w prywatnych, nie poddawanych cenzurze, wydawnictwach takich jak Tango czy Hola Hoop.

M