Scena 2000. Ogólnopolska wystawa sztuki

 

18.12.2000-04.02.2001

Artyści biorący udział w wystawie:
Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Anna Baumgart, Marcin Berdyszak, Rafał Bujnowski, Hubert Czerepok, Marta Deskur, Jarosław Fliciński, Maurycy Gomulicki, Zuzanna Janin, Kijewski/Kocur, Anna Konik, Michał Kopaniszyn, Jarosław Kozakiewicz, Katarzyna Kozyra, Konrad Kuzyszyn, Dominik Lejman, Zbigniew Libera, Marcin Maciejowski, Robert Maciejuk, Dorota Nieznalska, Joanna Rajkowska, Zbigniew Rogalski, Marek Rogulski, Robert Rumas, Iwo Rutkieiwcz, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Grzegorz Sztwiertnia, Agnieszka Tarasiuk, Piotr Wyrzykowski, Wojciech Zasadni, Artur Żmijewski, Grupa Magisters

 

Wystawa „Scena 2000” była próbą prezentacji najbardziej aktualnych postaw i strategii artystycznych dominujących w obszarze polskiej sztuki współczesnej w roku 2000. Kończył się XX wiek, sztuka krytyczna poszukiwała nowych form krytyczności, choć nadal była punktem odniesienia dla wielu późniejszych zjawisk. Malarstwo odkrywało nowe estetyki, pojawiła się Grupa Ładnie a artyści różnych dziedzin zaczynali wchodzić ze swoją działalnością do przestrzeni wirtualnej. W czasie trwania wystawy „Scena 2000” trudno było uchwycić jakiś wyraźny wspólny mianownik dla prezentowanych prac, jednak z perspektywy ponad dwudziestu lat widoczna jest tendencja wychodzenia sztuki ze swojej enklawy i próby zacierania granic pomiędzy sztuką i rzeczywistością a także wyjścia do społeczeństwa i pewnego wyciszenia napięcia i buntów przeciwko mechanizmom społecznym. Nie było to z pewnością jeszcze zjawisko silnego zaangażowania społecznego sztuki, które w Polsce nabrało rozpędu kilkanaście lat później. Raczej mieliśmy wówczas do czynienia z pracami dystansującymi się od zagadnień politycznych czy procesów globalnych, skupionych na indywidualnym doświadczeniu realiów codzienności. Paradoksalnie koniec roku 2000 i rok 2001 to czas, w którym światem polskiej sztuki współczesnej wstrząsają skandale. Miesiąc przed otwarciem wystawy w Zamku Ujazdowskim Daniel Olbrychski pociął szablą kilka zdjęć na wystawie „Naziści” Piotra Uklańskiego w warszawskiej Zachęcie. Trzy dni po otwarciu „Sceny 2000” miało miejsce słynne wydarzenie, również w Zachęcie, związane z pracą Maurizia Cattelana „La Nona Ora”, przedstawiającą figurę papieża Jana Pawła II upadającego pod ciężarem meteorytu dwoje posłów weszło do galerii i odsunęło meteoryt, w rezultacie uszkadzając rzeźbę. Rok później w gdańskiej Galerii Wyspa Dorota Nieznalska wystawiła instalację zatytułowaną "Pasja", co dało początek najdłuższemu procesowi o obrazę uczuć religijnych w Polsce.

W tak gorącym dla środowiska artystycznego czasie była prezentowana w Zamku Ujazdowskim wystawa mająca charakter przeglądu młodej sztuki i chociaż oprócz artystów będących u początku swojej drogi (Hubert Czerepok, Rafał Bujnowski) byli też przedstawiciele zupełnie innego pokolenia (Paweł Althamer, Artur Żmijewski), to na pewno mieliśmy do czynienia z tym, co wtedy było najbardziej aktualne. Bez jakiegokolwiek tematycznego zawężenia kuratorzy uchwycili główne zjawiska z polskiej sceny sztuki współczesnej. Obok nazwisk o ugruntowanej pozycji, jak Mirosław Bałka, Zbigniew Libera czy Marek Kijewski, swoje prace pokazali artyści bardzo młodzi, którzy w późniejszych latach zdobyli międzynarodowe uznanie, na przykład Wilhelm Sasnal czy Anna Konik.

M