M

Działania środowiska artystów plastyków Okręgu Warszawskiego na rzecz utworzenia narodowego CSW w Warszawie

1982 lub później