W poszukiwaniu profanów

polemika z artykułem w Przeglądzie Tygodniowym
M