M

Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej. Mieczysław Wejman - przewodniczącym