Warszawska kronika kulturalna

pozytywna opinia Ogólnopolskiego Zespołu Partyjnego Artystów plastyków w sprawie powołania CSW
M